NEN 2580

NEN 2580

De NEN 2580 is een richtlijn om de oppervlakten van onroerende zaken eenduidig en objectief te meten. Door een NEN 2580 meting ontvangt een object een specifiek rapport met certificaat waarbij er geen discussie tussen huurder en verhuurder of koper en verkoper ontstaat. De berekening van de ontroerende zaak is namelijk op een dusdanige manier gedaan waardoor er geen berekeningsverschillen ontstaan tussen wat de huurder en of verkoper denkt te huren of te kopen en wat de verhuurder en of koper zegt te verhuren of te verkopen.  

© Bouwkundig tekenbureau Seerden