SMB Investeringsfonds

SMB Investeringsfonds

De Stichting Middenstands- en Bedrijfshuisvesting wil een bijdrage leveren aan de versterking en verbreding van de economische structuur en daarmee aan het vestigingsklimaat voor MKB-ondernemers binnen de gemeente Eindhoven.

Om dit te realiseren is er een fonds opgericht waar ondernemers, welke gevestigd zijn in buurtwinkelcentra en (binnenwijkse) bedrijventerreinen in Eindhoven, aanspraak op kunnen maken. SMB stimuleert ondernemers om hun bedrijfspand op te knappen, verbouwingskosten die gemaakt worden kunnen voor een subsidie in aanmerking komen.

Om voor een bijdrage uit het fonds in aanmerking te komen, moet de totale investering minimaal € 4.000,- bedragen. De hoogte van de subsidie varieert van 15% tot 50% van de totale kosten. De maximale subsidie uit het SMB Investeringsfonds bedraagt € 50.000,- per pand.

Voor de volledige informatie verwijzen wij u naar www.smbeindhoven.nl

De gehele bouwaanvraag inclusief de benodigde begeleiding kunnen wij voor u verzorgen.  

© Bouwkundig tekenbureau Seerden