BAI organiseert

BAI organiseert

Het Bouw Advies Instituut organiseert een korte vrijblijvende informatiebijeenkomst voor de zakelijke makelaardij.
Door middel van korte presentaties informeren we u graag over een 5-tal onderwerpen.
Daarna is nog de gelegenheid om 1 op 1 in te gaan op verdere vragen of om nader kennis te maken.

Onderwerpen:

• Tips voor goed contracteren huur en koop
(Michielsen | Opsteen vastgoedadvoca ten)

• Herbestemmen vastgoed
(Ordito)

• Verplichting EPA U labels
(Bouwkundig Tekenbureau Seerden)

• Duurzaamheid + Subsidie geld ook voor u!
(JREA + Subvention)

• NEN 2580, investeer een paar uur voor meer huur.
(Vastgoeddatabank Nederland)

Datum: donderdag 9 juli 2015
Tijd: 9:00-11:00
Locatie: Gemert, Scheiweg

Agenda
9:00
9:15 Welkomswoord en introductie BAI
9:20 Start presentaties / discussiepannel
10:10 Afronding en mogelijkheid tot 1 op 1 vragen
11:00 Afsluiting inloopuur
®
Scheiweg 26,
5421 XL Gemert
www.bouwadviesinstituut.nl

© Bouwkundig tekenbureau Seerden