VO of DO tekeningen

Wij werken voor veel architecten en ontwerpers de (met de handgemaakte) schetsen uit tot een digitaal Voorlopig Ontwerp(VO) of een Definitief Ontwerp (DO). De tekeningen worden gemaakt in de huisstijl van de architect of ontwerper en kunnen in diverse digitale formaten worden overgedragen.

Bij het uitwerken van een ontwerp zal meteen bekeken worden of het ontwerp in grote lijnen voldoet aan het bouwbesluit en andere geldende regelgeving.
 

© Bouwkundig tekenbureau Seerden