Bouwbesluittoets

Wij toetsen het plan met betrekking tot de bouwbesluitregelgeving.

 
Voor de vergunningsaanvraag kunnen wij een volledige bouwbesluitrapportage verzorgen.
Hierin worden o.a. zaken benoemd, bekeken en berekend met betrekking tot:
 
  • Gebruiksoppervlak
  • Verblijfsgebied
  • Verhouding gebruiksoppervlak en verblijfsgebied
  • Daglicht
  • Doorspuibaarheid
  • Ventilatie
  • Trappen
  • Vloerafscheidingen
  • enz.
 

 

© Bouwkundig tekenbureau Seerden