De aannemer als opdrachtgever

Hoe beter de voorbereiding voor aanvang van de bouw des te beter zal deze verlopen. Beperk de kans op fouten en zorg dat alles van te voren is uitgezocht en uitgetekend.

Wij werken regelmatig voor aannemers. Denk hierbij aan het maken van werktekeningen of bouwvergunningstekeningen voor verbouwingen of het uitwerken van een Definitief Ontwerp bij de ontwikkelende aannemer.


© Bouwkundig tekenbureau Seerden