De projectontwikkelaar als opdrachtgever

Projectontwikkelaars bezuinigen steeds vaker in een vroeger stadium van de bouw. Daarom gebeurd het steeds vaker dat de architect alleen wordt gevraagd voor het ontwerp en de esthetische bewaking. De uitwerking wordt vervolgens uitbesteedt aan ons als tekenbureau.

Ook de uitvoeringstekeningen en de verkooptekeningen kunnen door ons worden vervaardigd.

Tot slot worden we vaak in het voortraject al benaderd om samen met de architect te kijken naar de meest gunstige oplossing op het gebied van de Energie Prestatie Norm. Hierdoor kan de projectontwikkelaar al in een vroeg stadium onderzoeken welke oplossing kostentechnisch het meest interessant is.

Informeer naar onze mogelijkheden. Wij kunnen u geheel vrijblijvend een offerte aanbieden zodat u deze kan vergelijken.
© Bouwkundig tekenbureau Seerden