Beleidsverklaring

Beleidsverklaring

 

 

De directie van Bouwkundig Tekenbureau Seerden B.V. / Vastgoeddatabank Nederland B.V. streeft naar een optimale bedrijfsvoering, waarbij het voldoen aan de verwachtingen van de opdrachtgever door middel van het leveren van de beste prijs-kwaliteit dienstverlening, het ondersteunen en adviseren en actief informeren van de opdrachtgever en het bewust maken van de opdrachtgever om op langere termijn uitgave te besparen, de hoogste prioriteit heeft.

Om deze doelstelling te realiseren heeft Bouwkundig Tekenbureau Seerden B.V. / Vastgoeddatabank Nederland B.V. een managementsysteem in de organisatie geïntegreerd dat in overeenstemming is met ISO 9001:2015.

De scope van Bouwkundig Tekenbureau Seerden B.V. / Vastgoeddatabank Nederland B.V. staat als volgt omschreven.

Technisch uittekenen / berekenen van objecten in de bebouwde omgeving en digitaliseren, archiveren en beheren van vastgoed gerelateerde data.

 Klanttevredenheid maar ook werknemerstevredenheid zijn de pijlers waarop ons bedrijf rust. Omdat klanttevredenheid mede afhankelijk is van een hoge mate van medewerkers-tevredenheid onderkent de directie het feit dat het uitvoeren van een beleid gericht op veiligheid, gezondheid en welzijn de basis is voor het voortbestaan van het bedrijf. Daarnaast is voor het voortbestaan en mogelijk uitbreiden van het bedrijf, het leveren van kwaliteit in de ruimste zin van het woord een eerste vereiste.

In het beleid staat de ambitie om zo groot mogelijke toegevoegde waarde te hebben voor onze klanten en bij te dragen aan het bereiken van hun doelstellingen.

Bouwkundig Tekenbureau Seerden B.V. / Vastgoeddatabank Nederland B.V. wil dat processen zoals deze verwoord zijn of waarnaar verwezen wordt in het kwaliteitshandboek, als zodanig worden uitgevoerd door haar medewerkers. Alle medewerkers en ook derden die namens Bouwkundig Tekenbureau Seerden B.V. / Vastgoeddatabank Nederland B.V.  werkzaamheden uitvoeren dienen dit beleid te ondersteunen vanuit de eigen verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij de kwaliteit van onze organisatie en onze dienstverlening.

De directie zorgt ervoor dat deze beleidsverklaring minimaal om de drie jaar wordt geëvalueerd en eventueel wordt herzien.

 

Eindhoven, 9 februari 2023

 

Namens de directie,

 

Bjørn Seerden

Directeur