Bouwbesluit en regelgeving


bouwbesluit en Regelgeving


Bouwkundig Tekenbureau Seerden ondersteunt u graag bij de regels en voorschriften van het Bouwbesluit en de Nederlandse regelgeving om uw project zonder vertraging en onverwachte kosten tot een goed einde te brengen. Bijvoorbeeld de berekeningen met betrekking tot verblijfsgebieden, gebruiksoppervlakten, doorspuibaarheid, EPG en brandveiligheid.


Bouwbesluittoets

Wij toetsen het plan met betrekking Bouwbesluit Regelgeving

Voor de vergunningsaanvraag kunnen wij een volledige bouwbesluit rapportage verzorgen.
Hierin worden o.a. zaken benoemd, bekeken en berekend met betrekking tot:

  • Gebruiksoppervlak
  • Verblijfsgebied
  • Verhouding gebruiksoppervlak en verblijfsgebied
  • Daglicht
  • Doorspuibaarheid
  • Ventilatie
  • Trappen
  • Vloerafscheidingen
  • enz.
Omgevingsvergunning

Bij het bouwen of verbouwen van een woning moet vaak een vergunning worden ingediend. Of het nu gaat om het splitsen van een woning, een extra brede dakkapel, het uitbreiden van de woning door een op- en/of aanbouw, een compleet nieuw huis of het veranderen van de functie van een pand. Al deze wijzigingen dienen middels een vergunning bij uw gemeente aangevraagd te worden.

Bij Utiliteitsbouw is het zelfs zo dat bij bouw of verbouw altijd een vergunning moet worden ingediend.

Het gehele omgevingsvergunningstraject kunnen wij voor u uitwerken en begeleiden.

EPG berekeningen

De invoering van de EPG norm vond 1 juli 2012 plaats. De Energieprestatienorm van gebouwen (EPG) is een nieuwe, overkoepelende bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen.

Wij verzorgen voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw de Energie Prestatieberekeningen.
Deze berekeningen zijn voor nieuwbouw verplicht om met de bouwaanvraag mee in te dienen.

Wij beschikken over diverse gespecialiseerde software voor de energie prestatieberekeningen, de Rc berekeningen en de EPG herberekeningen te maken.

Uiteindelijk wordt alles in een overzichtelijk rapport in PDF aangeleverd

 

EPA-label

Een EPA label is verplicht bij verkoop, verhuur of oplevering van een woning of utiliteitsgebouw.

Wij verzorgen de EPA label voor uw woning en utiliteitsgebouw. Afhankelijk van uw wensen kunnen wij een energielabel verzorgen of een uitgebreid EPA maatwerkadvies uitwerken.

Door het EPA label weet u wat de energieprestatie van uw woning is en kunt u gaan werken aan het plannen/treffen van maatregelen om de energieprestatie van uw woning te verhogen. Een EPA-maatwerkadvies geeft inzicht in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen en is mogelijk voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw.

 

Brandveiligheid

Bij het indienen van een vergunning is het in sommige gevallen noodzakelijk dat er een bouwbesluit toetsing met betrekking tot brandpreventie wordt uitgevoerd. Wij kunnen een volledige brandveiligheidsrapportage voor u verzorgen

Het kan ook zijn dat u een QuickScan van de brandveiligheid wilt zodat u vooraf weet waar u rekeningen mee kunt en moet houden.

Wij verzorgen zowel een complete brandveiligheidsrapportage als een QuickScan.