NEN2580 Metingen


nen2580 metingen


NEN2580 is dé Nederlandse norm voor het bepalen van de oppervlakte en inhoud van een gebouw.

Bouwkundig Tekenbureau Seerden verzorgt voor u de NEN2580 metingen met het daarbij behorende meetcertificaat conform de laatste richtlijnen. Dit document geeft een éénduidig beeld van de bruto-, netto-, gebruiks- en verhuurbare oppervlakten van gebouwen.

Op basis van bestaande tekeningen, met of zonder inmeting ter plaatse, wordt een “NEN2580 meting” uitgewerkt, waarbij de resultaten worden gerapporteerd in een tabel en op een overzichtelijke kleurenkaart/tekening.

De certificaten kunnen in twee verschillende typen geleverd worden, een meetcertificaat Type A en B.
Type A betreft een certificaat dat tot stand komt door een opname en controle op locatie. De bestaande tekeningen worden op locatie gecontroleerd en aangepast.
Type B betreft een certificaat dat tot stand komt door het meten vanaf de aangeleverde tekeningen. Er vindt geen controle plaats op locatie.

Als huurder kunt u met deze meting controleren of de gehuurde meters van uw pand wel kloppen. En als verhuurder weet u zeker hoeveel vierkante meters u officieel kan verhuren en krijgt u naderhand geen discussies.