Bouwkundig Tekenwerk


Bouwkundig tekenwerk


Wij verzorgen bouwkundig tekenwerk in elke fase van het bouwproces. Ontwerptekeningen, bouwaanvraagtekeningen, splitsingstekening, bestektekeningen, werktekeningen, bouwkundige details en alles wat verder nodig is voor een succesvol bouwproject.Voorlopig of Definitief Ontwerp

Voor architecten en ontwerpers werken wij de (met de handgemaakte) schetsen uit tot een digitaal Voorlopig Ontwerp (VO) of een Definitief Ontwerp (DO). De tekeningen worden gemaakt in de huisstijl van de architect of ontwerper en kunnen in diverse digitale formaten worden overgedragen.

Bij het uitwerken van een ontwerp zal meteen bekeken worden of het ontwerp in grote lijnen voldoet aan het bouwbesluit en andere geldende regelgeving.

Bouwaanvraagtekeningen

Voor verschillende partijen in de bouw en voor particulieren en bedrijven kunnen wij bouwaanvraagtekeningen maken.

Denk hierbij aan:

  • het uit werken van een  dakkapel
  • een uitbreiding of verbouwing van een woning of bedrijfspand
  • de nieuwbouw van;

–  woningen, appartementencomplexen,
–  kantoren, winkels,
–  zwembaden, scholen,
–  bedrijfshallen, paardenstallen e.d.

  • een splitsing van een woning
  • het legaliseren van illegale bouw
  • wijzigen van gebruiksfuncties
Werktekeningen

Wij maken voor diverse partijen werktekeningen. Ook wel bekend als uitvoeringstekeningen. Zowel voor particulieren als voor bedrijven.

Onduidelijkheid op de bouw kost veel geld. Als er plots een aantal bouwvakkers op de bouw stil komen te staan omdat het onduidelijk is hoe ze verder moeten dan kost dit veel geld en levert onnodige vertraging op. Ook iets aanpassen tijdens de bouw kost veel geld en en levert niet altijd de kwaliteit op die je krijgt door het in een keer goed te maken. Daarom is het raadzaam om in de meeste gevallen werktekeningen te laten maken.

Werktekeningen worden op een grote schaal uitgewerkt en alle gegevens worden hierin verwerkt zodat er tijdens de bouw geen vragen meer ontstaan. Ieder detail wordt nauwkeurig uitgewerkt en gemaatvoerd.

Investeren in werktekeningen levert minder faalkosten op en een grotere nauwkeurigheid qua werk en is daarom een goede investering

Kozijntekeningen

Wij produceren kozijntekeningen van zowel houten, kunststof als aluminium kozijnen voor diversen kozijnleveranciers die worden gebruikt in de uitvoering en als contractstukken voor de opdrachtgevers.

Zowel overzichtsbladen en detailbladen met de bouwkundige aansluitingen van de kozijnen worden hiervoor gemaakt.

3D tekenen

Naast de AutoCAD software beschikken wij ook over het BIM pakket Revit van Autodesk. Hiermee kunnen wij gehele projecten  uitwerken en partijen ondersteunen in het ontwerpproces, de presentatie en het BIM uitwerkproces.

Dat BIM de toekomst heeft bewijzen de projecten die we reeds gerealiseerd hebben.  De detaillering en de afstemming van alle disciplines kan in een BIM project feilloos langs elkaar lopen, ad hoc situaties op de bouw worden hiermee tot een minimum beperkt.

Het 3-dimensionaal werken heeft tot groot voordeel dat het totaalbeeld van het model completer en inzichtelijker wordt.
We zullen de komende jaren veel tijd gaan investeren in de BIM gedachten om deze volgens de 3B werkmethodiek te gaan toepassen.